Sprawozdanie za 2023 rok


Informacja_dodatkowa-Stowarzyszenie_2023


Informacja dodatkowa za 2022


Sprawozdanie merytoryczne za 2022


PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA


Sprawozdanie merytoryczne z działalności za lata 2018-2021


Sprawozdanie finansowe za lata 2018-2021


Sprawozdanie merytoryczne 2020 rok


Sprawozdanie finansowe 2020 rok


Trwa okres rozliczeniowy podatków – przypominamy i zachęcamy wszystkich naszych  członków ,ich bliskich i znajomych do przekazywania 1% podatku na leczenie osób z przepukliną oponowo-rdzeniową i cele statutowe naszego Stowarzyszenia  – KRS 00 00 05 94 63


PIERWSZE ZEBRANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA  W ROKU 2021,
KTÓRE ODBYŁO SIĘ  13 STYCZNIA  PODJĘŁO NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY :

UCHWAŁA NR 1 / 2021

W związku z trwającą epidemią SARS-COVID 2 i brakiem możliwości organizowania zgromadzeń, nie ma możliwości w najbliższym czasie zwołania Walnego Zgromadzenia i jednocześnie przeprowadzenia  wypadających w bieżącym roku wyborów  kolejnego Zarządu  („ kadencja  zarządu trwa 3 lata i wygasa z dniem przyjęcia przez Walne Zgromadzenie  sprawozdań z działalności”  ( Statut rozdział IV  art. 20 pkt 3) , Zarząd decyduje o przesunięciu  terminu wyborów do czasu odwołania stanu  epidemicznego w Polsce lub do czasu decyzji Rządu  o możliwości gromadzenia większej ilości osób i dostępności lokali użytku publicznego. Do czasu wyborów  wszystkie funkcje statutowe będzie pełnił Zarząd w dotychczasowym składzie.

UCHWAŁA NR 2/2021

Sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020 zostaną zamieszczone na  stronie internetowej


Sprawozdanie finansowe za 2019 rok


Wyjście na kręgle II 2020


Podaruj nam 1% podatku


Zbiórka dla Roksany


Spotkanie Noworoczne

W niedzielę 24 lutego 2019 spotkały się w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie  nasze najmłodsze dzieci ze swoim i rodzicami i rodzeństwem na spektaklu „ Kraina śpiochów”. Po spektaklu  mogliśmy zrobić sobie zdjęcia z aktorami.


Podziękowanie za 1% za 2017 rok


Sprawozdanie 2017 rok


Informacja dodatkowa 2017