Inicjatorem powstania oddziału zachodniopomorskiego Stowarzyszenia z Przepukliną Oponowo-Rdzeniowo była p. Agnieszka Pilińska. W 1997 roku urodziła córeczkę Małgosię z POR. Gdy Małgosia była mała trafiła do doktora Sławomira Sneli – ortopedy, który pracował w Niemczech w centrum leczenia dzieci dotkniętych tą wadą. W 1994 roku w Lublinie założył wraz z rodzicami pacjentów Stowarzyszenie Chorych z POR. Pani Agnieszka postanowiła założyć podobne w Koszalinie. W lutym 2001 r. udało jej się zebrać grupę około 20 rodziców i lekarzy chcących współpracować ze Stowarzyszeniem 17 lutego 2001 r. odbyło się spotkanie założycielskie Oddziału Zachodniopomorskiego.

Podstawowym celem oddziału jest niesienie pomocy chorym z POR oraz ich rodzinom, reprezentowanie ich interesów, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Stowarzyszenie posiada swój statut, osobowość prawną.

Jedno z pierwszych spotkań integracyjnych odbyło się w SP nr 21 w Koszalinie. Następne spotkania odbywały się cyklicznie.

W 2003 roku nastąpił zastój w działalności Stowarzyszenia. Wiązało się to z problemami finansowymi oraz brakiem sponsorów. Potem doszli nowi członkowie i od 2004 roku Stowarzyszenia zaczęło prężnie działać.

W 2011 roku Stowarzyszenie obchodziło 10-lecie działalności. Przy okazji tradycyjnego już spotkania z okazji Dnia Dziecka w czerwcu br. odbyły się także „urodziny” naszego Stowarzyszenia. Była to także doskonała okazja do podsumowania tej dekady działania Stowarzyszenia oraz do przemyśleń i ustaleń co możemy zmienić i ulepszyć, aby jeszcze efektywniej móc pomagać naszym podopiecznym.

W dziesięcioleciu przewodniczącymi Stowarzyszenia byli: p. Agnieszka Pilińska, p. Andrzej Majewski i p. Zenon Walczak.

Stowarzyszenie borykało się z problemami finansowymi, gdyż utrzymywało się ze składek członkowskich i darowizn. Z chwilą, gdy otrzymało status organizacji pożytku publicznego, tj, od 2005 roku odpisy z 1% podatku polepszyło dość znacznie sytuację finansową Stowarzyszenia. Dzięki temu mogliśmy zrealizować podjęte zadania statutowe, tj. udzielanie zapomóg, zasiłków rehabilitacyjnych oraz organizowanie imprez dla dzieci i młodzieży – naszych podopiecznych.

Tradycją stało się już organizowanie zjazdów dwa razy w roku: latem – w okolicy Dnia Dziecka oraz zimą – zabawa choinkowa. W 2009 roku powstał pomysł o zorganizowaniu spotkania o charakterze sportowym dla naszej młodzieży oraz już dorosłych członkach Stowarzyszenia. Pierwsze takie spotkanie miało miejsce w listopadzie 2009 roku w kołobrzeskim kompleksie sportowym „Millenium”.