CO TO JEST PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA


Przepuklina oponowo-rdzeniowa to wada rozwojowa kręgosłupa i rdzenia kręgowego, która powstaje  w pierwszym miesiącu życia płodowego, kiedy kobieta czasem jeszcze nie wie , że jest w ciąży.

Patologia wady polega na niezamknięciu się płytki nerwowej  z której powstaje rdzeń  kręgowy oraz braku pokrycia tkanki nerwowej oponami, elementami kostnymi kręgosłupa  i  tkankami miękkimi powłok. Noworodek rodzi się z widocznym na różnej długości rozszczepem kręgosłupa i odkrytym, płaskim, nieprawidłowym odcinkiem rdzenia kręgowego.

W dalszej konsekwencji towarzyszy wadzie szereg następstw :

– porażenie mięsni szkieletowych  w odcinku objętym  unerwieniem rozszczepionego rdzenia kręgowego, zaburzenie równowagi mięśniowej  (prostowniki-zginacze) powoduje nieprawidłowe ustawienie kości w stawach i ich deformacje, ogranicza samodzielne poruszanie się,

neurogenny pęcherz moczowy – ośrodek oddawania moczu jest uszkodzony. Osłabiony mięsień wypieracz  nie opróżnia pęcherza w pełni. Zwieracz cewki moczowej jest albo wiotki  i mocz wypływa stale albo obkurczony co powoduje zaleganie moczu w pęcherzu i możliwość wstecznego odpływu do nerek,

neurogenny kanał odbytniczo-odbytowy  – mięśnie odbytu i odbytnicy są osłabione lub porażone, odbytnica nie opróżnia się prawidłowo ze stolca  co powoduje jego zaleganie,

zaburzenia czucia  poniżej rozszczepu,

-wodogłowie spowodowane zaburzeniem krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego : dziecko  często rodzi się już z wodogłowiem, czasem rozwija się ono po  zamknięciu przepukliny a część dzieci z niskim rozszczepem jest wolne od wodogłowia.

LECZENIE


Noworodek z  przepukliną oponowo-rdzeniową jest operowany w dniu urodzenia. Zabieg polega na  zrolowaniu odkrytego  rdzenia  specjalna techniką i pokryciu go dostępnymi oponami, mięśniami, powięzią i skórą.

Następnym problemem w pierwszych tygodniach życia jest  stwierdzenie lub obserwacja co do rozwijającego się wodogłowia. W przypadku jego obecności konieczny jest kolejny zabieg operacyjny tj.  wszczepienie do komory bocznej mózgu specjalnego zestawu drenującego z odprowadzeniem nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego do jamy otrzewnowej.

Po zakończeniu tego wstępnego okresu leczenia rozpoczyna się okres stałej opieki wielu specjalistów : neurologa, neurochirurga, rehabilitanta, ortopedy nefrologa, urologa i przewlekłego leczenia wszystkich  trwających  nieprawidłowości.

Główne tory leczenia to ciągła rehabilitacja i dbałość regularne opróżnianie pęcherza moczowego połączone z  zapobieganiem zakażeniu układu moczowego.

Dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową są w różnym stopniu niesprawne ruchowo. Pacjenci z krótszym rozszczepem i umiejscowionym w niższym odcinku kręgosłupa mogą poruszać się samodzielnie. Przy wyższych rozszczepach musza korzystać z  wózka inwalidzkiego. Często występują u nich zniekształcenia  stawów kończyn dolnych wymagające  wielokrotnych zabiegów ortopedycznych. Zdarzają się dość często zwichnięcia stawów biodrowych  uniemożliwiające pionizację. W miarę wzrostu dziecka powstają   skrzywienia kręgosłupa   utrudniające oddychanie i pracę przewodu pokarmowego. Konieczne jest  wtedy leczenie operacyjne , korzystanie z odpowiednich gorsetów i oczywiście nieustanna rehabilitacja..

W odniesieniu do układu moczowego przeważająca część pacjentów musi mieć systematycznie opróżniany pęcherz. Realizuje się to przez  codzienne sześciokrotne cewnikowanie.  Konieczna przy tym niezwykła czystość wykonywanych zabiegów i zapobieganie  infekcjom.  Wymagają też pomocy przy wydalaniu stolca.

Rozwój psychiczny  pacjentów z przepuklina oponowo-rdzeniowa jest  zadowalający. Dzieci  bez wodogłowia i te u których wcześnie były założone zastawki  rozwijają się bardzo dobrze ( kończą szkoły i studia). Są jednak tez takie , których  rozwój intelektualny w różnym stopniu nie jest prawidłowy. Sprawą nierzadko trudną u dzieci z wodogłowiem  jest powtarzająca się niedrożność układu drenującego  wymagająca kolejnych zabiegów neurochirurgicznych.

 

 JAKIE SĄ PRZYCZYNY WADY I CZY MOŻNA JEJ ZAPOBIEC


W niewielkim procencie wada ta jest uwarunkowana genetycznie .W większym stopniu upatruje się tu wpływów środowiskowych ( czynników toksycznych, infekcji wirusowych) w początkowym okresie ciąży. Naukowo jednak potwierdzono korzystny wpływ przyjmowania przez przyszłą matkę przynajmniej przez 3 miesiące przed zajściem w ciążę i przez pierwsze 3 miesiące ciąży  małych dawek kwasu foliowego  ( 0,4 mg na dobę ).