ZARZĄD W KADENCJI  2018- 2021:


Prezes –   Zenon Walczak -> tel. 505 027 882

Wiceprezes –  Wioletta Ciszewska

Sekretarz  Dagmara Głowacka

Skarbnik – Ewa Majewska -> tel. 509 435 636

Członek Zarządu – Danuta Walczak

Lekarz – Urszula Mejer -> tel. 604 212 563